ที่เที่ยว

แก้ไข

อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

     อำเภอบางสะพาน เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ประมาณ 868 ตารางกิโลเมตร เป็นที่มาของทองบางสะพานที่ขึ้นชื่อ ซึ่งทองนี้ได้ร่อนที่ตำบลร่อนทอง อำเภอนี้มีประชากรค่อนข้างมาก มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่นชายทะเล บ้านกรูด และเกาะทะลุ อำเภอบางสะพานจึงเป็นที่รู้จักมากขึ้น

     อำเภอบางสะพานมีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมมีชื่อว่า เมืองกำเนิดนพคุณ และสุดท้ายได้เปลี่ยนเป็น อำเภอบางสะพาน เมื่อปี พ.ศ. 2460 จนถึงปัจจุบัน

 

คำขวัญอำเภอบางสะพาน

พระธาตุเจดีย์สูงเสียดฟ้า มากคุณค่าทองเนื้อเก้า เด่นเรื่องราวการท่องเที่ยว หนึ่งเดียวอุตสาหกรรมเหล็ก ชุมชนใหญ่เล็กรักสามัคคี ไหว้พระดีปู่อินทร์ - ปู่ท้วม

 

การแบ่งเขตการปกครอง อำเภอบางสะพาน

อำเภอบางสะพาน ได้แบ่งการปกครองเป็น 7 ตำบล ได้แก่

 • ตำบลกำเนิดนพคุณ
 • ตำบลพงศ์ประศาสน์
 • ตำบลร่อนทอง
 • ตำบลธงชัย
 • ตำบลชัยเกษม
 • ตำบลทองมงคล
 • ตำบลแม่รำพึง

 

สถานที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอบางสะพาน

 • ทิศเหนือ ติดกับอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
 • ทิศใต้ ติดกับอำเภอสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ทิศตะวันตก ติดกับเขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า)

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอบางสะพาน

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --