ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,699

เขาช่องกระจก

เขาช่องกระจก

เป็นภูเขาขนาดเล็ก อยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัด มีบันไดขึ้นไปจนถึงยอดเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเขาช่องกระจก ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธบาทจำลอง ด้านทิศเหนือของภูเขามีช่องโปร่งดูคล้ายกับกรอบของกระจก จากยอดเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมือง และอ่าวประจวบได้อย่างสวยงาม

เขาช่องกระจก

เขาช่องกระจก

มุมสุงบนยอดวัด

มุมสุงบนยอดวัด

วิวทะเล

วิวทะเล

วิวตึกบ้านที่อยู่ติดกับทะเล

วิวตึกบ้านที่อยู่ติดกับทะเล

-- ดูเพิ่ม --