ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,760

อ่าวมะนาว

อ่าวมะนาว

อยู่ห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กม. เป็นที่ตั้งของกองบิน 53 และเคยเป็นยุทธภูมิในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างกองทัพไทย และกองทัพญี่ปุ่น บริเวณอ่าวมะนาวมีทิวทัศน์สวยงาม ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้ มีร้านอาหาร และมีบริการบ้านพัก ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองบิน53  ในกรณีที่จะเข้าพักเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า

จุดแวะถ่ายรูปที่อ่าวมะนาว

จุดแวะถ่ายรูปที่อ่าวมะนาว

วิวต้นสนริมทะเล หน้าอ่าวมะนาว

วิวต้นสนริมทะเล หน้าอ่าวมะนาว

ต้นผักบุ้งทะเลกับวิวเกาะด้านหน้า

ต้นผักบุ้งทะเลกับวิวเกาะด้านหน้า

ชายหาดที่ขาวที่อ่าวมะนาว

ชายหาดที่ขาวที่อ่าวมะนาว

วิวต้นสนกับท้องฟ้า น้ำทะเลสวยๆ

วิวต้นสนกับท้องฟ้า น้ำทะเลสวยๆ

ค่าธรรมเนียม

โทร. 225-0098 ต่อ 2146, 2343 (ห้องพัดลม) และ โทร. 225-0098 ต่อ 2512, 2590 (ห้องแอร์)

-- ดูเพิ่ม --