การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, ประจวบคีรีขันธ์

การเดินทางโดยรถยนต์รถยนต์

  1. ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ทางหลวงหมายเลข 35 ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี แล้วเข้าสู่ตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง

  2. ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี แล้วเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง

-----------------------------------------

iการเดินทางโดยรถประจำทางรถโดยสารประจำทาง

สอบถามรายละเอียดได้ที่

บริษัท ขนส่ง จำกัด
โทร.1490
Website : www.transport.co.th


บริษัท หัวหิน-ปราณทัวร์
โทร. 0 2894 6057, 0 2884 6191-2


บริษัทพุดตานทัวร์
โทร. 0 2894 6046


บริษัท บางสะพานทัวร์
โทร. 08 1829 7752, 08 1829 8641

 ----------------------------------------- 

icon_railway.gif (1046 bytes)ทางรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (จากสถานีรถไฟหัวลำโพง) มีบริการรถไฟสายใต้ไปหัวหิน ปราณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-621-8701

-----------------------------------------

action.gif (910 bytes)ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ

อำเภอกุยบุรี 30 กิโลเมตร
อำเภอทับสะแก 42 กิโลเมตร
อำเภอปราณบุรี 57 กิโลเมตร
อำเภอบางสะพาน 75 กิโลเมตร
อำเภอหัวหิน 90 กิโลเมตร
อำเภอบางสะพานน้อย 112 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอสามร้อยยอด 45 กิโลเมตร

-----------------------------------------

action.gif (910 bytes)หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 032)

 อำเภอหัวหิน

ที่ว่าการอำเภอหัวหิน

Tel : 032-516-256

เทศบาลเมืองหัวหิน

Tel : 032-511-047

ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว

Tel : 032-511047

โรงพยาบาลหัวหิน

Tel : 032-511743

สถานีขนส่งอำเภอหัวหิน (เดินรถโดยสารประจำทาง)

Tel : 032-511230

สถานีเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้นหนึ่ง

Tel : 032-511654, 032- 512543

สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวหิน

Tel : 032-511027

สถานีรถไฟหัวหิน

Tel : 032-511073

สนามบินหัวหิน

Tel : 032-520179

  

 อำเภอเมือง

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Tel : 032-601560

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

Tel : 032-602019

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

Tel : 032-602016

ที่ว่าการอำเภอเมือง

Tel : 032-611153

เทศบาลเมือง

Tel : 032-601413, 032-602341

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

Tel : 032-611053, 032-601060-4

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง

Tel : 032-611148

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์

Tel : 032-611175
ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --