การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, ประจวบคีรีขันธ์

icon_car.jpg (808 bytes)รถยนต์

  1. ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ทางหลวงหมายเลข 35 ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี แล้วเข้าสู่ตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง

  2. ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี แล้วเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชั่วโมง

 

-----------------------------------------

 

icon_bus.gif (237 bytes) รถโดยสารประจำทาง

สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th บริษัทหัวหิน-ปราณทัวร์ โทร. 0 2894 6057, 0 2884 6191-2 บริษัทพุดตานทัวร์ โทร. 0 2894 6046 บริษัทบางสะพานทัวร์ โทร. 08 1829 7752, 08 1829 8641

 

-----------------------------------------

 

icon_railway.gif (1046 bytes)ทางรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (จากสถานีรถไฟหัวลำโพง) มีบริการรถไฟสายใต้ไปหัวหิน ปราณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-621-8701

 

-----------------------------------------

 

  action.gif (910 bytes) ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ

อำเภอกุยบุรี 30 กิโลเมตร
อำเภอทับสะแก 42 กิโลเมตร
อำเภอปราณบุรี 57 กิโลเมตร
อำเภอบางสะพาน 75 กิโลเมตร
อำเภอหัวหิน 90 กิโลเมตร
อำเภอบางสะพานน้อย 112 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอสามร้อยยอด 45 กิโลเมตร

 

-----------------------------------------

action.gif (910 bytes) หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 032)

อำเภอหัวหิน

ที่ว่าการอำเภอหัวหิน

032-516-256

เทศบาลเมืองหัวหิน

032-511-047

ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว

032-511047

โรงพยาบาลหัวหิน

032-511743

สถานีขนส่งอำเภอหัวหิน (เดินรถโดยสารประจำทาง)

032-511230

สถานีเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้นหนึ่ง

032-511654, 032- 512543

สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวหิน

032-511027

สถานีรถไฟหัวหิน

032-511073

สนามบินหัวหิน

032-520179

อำเภอเมือง

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

032-601560

ประชาสัมพันธ์จังหวัด

032-602019

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

032-602016

ที่ว่าการอำเภอเมือง

032-611153

เทศบาลเมือง

032-601413, 032-602341

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

032-611053, 032-601060-4

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง

032-611148

สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์

032-611175


 

-- ดูเพิ่ม --