ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,108

เขาล้อมหมวก

เขาล้อมหมวก

เขาล้อมหมาก ที่ต้องเดินขึ้นเขาล้อมหมวก เพื่อที่จะชมทัศนียภาพ แต่ต้องออกกำลังกันมากเสียหน่อย เพราะเป็นเส้นทางขึ้นเขาและเป็นทางเดินหิน ไม่ค่อยที่จะมีต้นไม้ให้เกาะจึงต้องปีนป่ายห้อยโหนกันพอสมควร เมื่อขึ้นไปถึงแล้วก็คุ้มค่ากับความงดงามของวิวทะเล บริเวณนั้นยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกให้ประชาชนได้ขึ้นได้ไปสักการะ

บันไดทางขึ้นไปบนเขาล้อมหมวก

บันไดทางขึ้นไปบนเขาล้อมหมวก

รุูป

รุูป

รุูป

รุูป

ด้านนี้จะมีต้นไม้บังเห็นไม่ค่อยชัด

ด้านนี้จะมีต้นไม้บังเห็นไม่ค่อยชัด

วิวหาดฝั่งตัวเมือง

วิวหาดฝั่งตัวเมือง

มุมแนวๆ มุมนี้ใครไม่เคยพลาด

มุมแนวๆ มุมนี้ใครไม่เคยพลาด

ด้านนี้จะเป็นวิวเกาะ สวยๆเลยทีเดียว

ด้านนี้จะเป็นวิวเกาะ สวยๆเลยทีเดียว

บรรยากาศเขาล้อมหมวก

บรรยากาศเขาล้อมหมวก

บรรยากาศเขาล้อมหมวก

บรรยากาศเขาล้อมหมวก

บรรยากาศเขาล้อมหมวก

บรรยากาศเขาล้อมหมวก

บรรยากาศเขาล้อมหมวก

บรรยากาศเขาล้อมหมวก

บรรยากาศเขาล้อมหมวก

บรรยากาศเขาล้อมหมวก

มุมทะเลแหวก

มุมทะเลแหวก

มุมทะเลแหวก

มุมทะเลแหวก

มุมทะเลแหวก

มุมทะเลแหวก

ป้ายเขาล้อมหมวก

ป้ายเขาล้อมหมวก

บรรยากาศเขาล้อมหมวก

บรรยากาศเขาล้อมหมวก

มุมทะเลแหวก

มุมทะเลแหวก

นักท่องเที่ยวขึ้นมาเรื่อยๆ

นักท่องเที่ยวขึ้นมาเรื่อยๆ

มุมทะเลแหวก

มุมทะเลแหวก

-- ดูเพิ่ม --