ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 128
เขาล้อมหมวก

เขาล้อมหมวก

เขาล้อมหมาก ที่ต้องเดินขึ้นเขาล้อมหมวก เพื่อที่จะชมทัศนียภาพ แต่ต้องออกกำลังกันมากเสียหน่อย เพราะเป็นเส้นทางขึ้นเขาและเป็นทางเดินหิน ไม่ค่อยที่จะมีต้นไม้ให้เกาะจึงต้องปีนป่ายห้อยโหนกันพอสมควร เมื่อขึ้นไปถึงแล้วก็คุ้มค่ากับความงดงามของวิวทะเล บริเวณนั้นยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกให้ประชาชนได้ขึ้นได้ไปสักการะ

บันไดทางขึ้นไปบนเขาล้อมหมวก

บันไดทางขึ้นไปบนเขาล้อมหมวก

เขาล้อมหมวก วิวสองหาด

เขาล้อมหมวก วิวสองหาด

ด้านนี้จะมีต้นไม้บังเห็นไม่ค่อยชัด

ด้านนี้จะมีต้นไม้บังเห็นไม่ค่อยชัด

วิวหาดฝั่งตัวเมือง

วิวหาดฝั่งตัวเมือง

มุมแนวๆ มุมนี้ใครไม่เคยพลาด

มุมแนวๆ มุมนี้ใครไม่เคยพลาด

ด้านนี้จะเป็นวิวเกาะ สวยๆเลยทีเดียว

ด้านนี้จะเป็นวิวเกาะ สวยๆเลยทีเดียว

รุูปวิว2 หาดรวมกัน

รุูปวิว2 หาดรวมกัน