ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต ประจวบคีรีขันธ์

     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิมมีชื่อว่า เมืองนารัง ได้ถูกทิ้งร้าง เมื่อครั้นเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า ครั้งที่ 2 และเมื่อสมัยถึงรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงได้โปรดเกล้า ฯ ตั้งเมืองบางนางรม ที่ปากคลองบางนางรม แต่เนื่องด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก จึงได้ย้ายที่ตั้งเมืองไปยังเมืองกุย

     ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองกุย เป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงได้รวมเมืองปราณบุรี เมืองประจวบ และเมืองกำเนิดนพคุณเข้าด้วยกัน พระราชทานนามเมืองว่า เมืองปราณบุรี และปราณบุรีเดิม ให้เรียกว่า เมืองปราณ และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเห็นว่าชาวบ้าน ยังสับสนในการเรียก เมืองปราณ กับเมืองปราณบุรี จึงโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเมืองปราณบุรีเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์จนถึงปัจจุบัน      

     ลักษณะจังหวัด เป็นจังหวัดที่มีความยาวจากทางทิศเหนือไปยังทิศใต้ประมาณ 212 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดชายฝั่งรวม 224.8 กิโลเมตร มีส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ในตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีความกว้างจากอ่าวไทยถึงเขตแดนพม่าเพียง 12 กิโลเมตร ประกอบด้วย 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ , อำเภอกุยบุรี , อำเภอทับสะแก , อำเภอบางสะพาน , อำเภอบางสะพานน้อย , อำเภอปราณบุรี , อำเภอหัวหิน และอำเภอสามร้อยยอด

อาณาเขตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบุรี
  • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดชุมพร
  • ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
  • ทิศตะวันตก ติดกับประเทศพม่า โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นพรมแดน
ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --