ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,494

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ (Waghor Aquarium)

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ (Waghor Aquarium)

ตั้งอยู่ใน ต.คลองวาฬ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อมเชิงอนุรักษ์

ที่นี่จะพบกับความมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำที่สวยงาม ทั้งสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะน้ำจืดหรือน้ำเค็ม มีปะการังสีสันสวยสวย และสิ่งให้ความรู้ต่างๆมากมาย
เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

ค่าเข้าชมนิทรรศการ ผู้ใหญ่คนละ 30 บาท เด็กคนละ 20 บาท


ด้านหน้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ด้านในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

บรรยากาศด้านใน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

ปลาน้ำจืด

จุดนี้คือป่าโกงกาง

ป่าโกงกาง

ปลาทะเล

ตู้ปลา

ปลาสวยงามมาก

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

ปลาน้ำเค็ม

ปลาทะเล สวยงามมาก

เต่าทะเล ตอนนี้เหลือน้อยมากละ

เต่าทะเลจะตัวใหญ่มาก

 ปลาดาว

โซนนีจะเห็นปลาแบบชัดเจนมาก

กุ้งเล็ก

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ

-- ดูเพิ่ม --