ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, ประจวบคีรีขันธ์

 อำเภอหัวหิน
โกทิ ถนนเพชรเกษม โทร. 032-511252
ควงเซ้ง ถนนเพชรเกษม โทร. 032-512088
เจริญโภชนา ถนนนเรศดำริห์ โทร. 032-512168
ชาวเล ถนนนเรศดำริห์ โทร. 032-513436
ทัพพีแก้ว ถนนแนบเคหาสน์ โทร. 032-512210
บ้านลูกสาว ถนนเพชรเกษม โทร. 032-512366
มีกรุณา ถนนนเรศดำริห์ ติดสะพานปลา โทร. 032-511932
สายลม ในโรงแรมสายลม ถนนเพชรเกษม โทร. 032-511890-1
แสงไทย ถนนนเรศดำริห์ โทร. 032-512144
ไฮ้เปียง ถนนเพชรเกษม โทร. 032-511072

 

 อำเภอปราณบุรี

 

ตาลคู่ ใกล้กับสำนักงาน รพช. ปราณบุรี โทร. 01-212-4441
ระเบียงบัว ถนนเพชรเกษม ทางเข้าเขื่อนปราณบุรี โทร. 032-621555

 

 อำเภอเมือง

 

เฉี่ยวโอชา 88/1 ถนนพิทักษ์ชาติ โทร. 032-611118
ทรายทอง ถนนสู้ศึก โทร. 032-611293
ประมง 3 ถนนก้องเกียรติ ตรงท่าเทียบเรือประมง โทร. 032-611168
ปานโภชนา 84/2-3 ถนนสละชีพ โทร. 032-611195
พลรักษ์ ถนนสู้ศึก โทร. 032-601909
เพลินสมุทร ถนนสู้ศึก โทร. 032-601866, 032-611615
เพื่อนคุณ ถนนสู้ศึก โทร. 032-601969
รับลม ถนนสู้ศึก โทร. 032-601677


-- ดูเพิ่ม --