ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 148
วัดอ่าวน้อย

วัดอ่าวน้อย

วัดอ่าวน้อย หรือ วัดถ้ำพระนอน ตัวโบสถ์นั้นทำจากไม้สักทองทั้งหลัง วิจิตรสวยงาม และบริเวณวัด ยังมีถ้ำพระนอน อยู่บนภูเขาติดทะเลอ่าวน้อย ภายในถ้ำจะมีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ และด้านบนมีจุดชมวิวในมุมกว้าง


วัดอ่าวน้อย

ด้านข้างของวัดอ่าวน้อย

พระประทาน วัดอ่าวน้อย

ด้านหน้าวัด

วิวจากสระน้ำ