ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,178

วัดอ่าวน้อย

วัดอ่าวน้อย

วัดอ่าวน้อย หรือ วัดถ้ำพระนอน ตัวโบสถ์นั้นทำจากไม้สักทองทั้งหลัง วิจิตรสวยงาม และบริเวณวัด ยังมีถ้ำพระนอน อยู่บนภูเขาติดทะเลอ่าวน้อย ภายในถ้ำจะมีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ และด้านบนมีจุดชมวิวในมุมกว้าง


วัดอ่าวน้อย

ด้านข้างของวัดอ่าวน้อย

พระประทาน วัดอ่าวน้อย

ด้านหน้าวัด

วิวจากสระน้ำ

ด้านหน้า วัดอ่าวน้อย

ด้านหน้า วัดอ่าวน้อย

ด้านข้าง วัดอ่าวน้อย

ด้านข้าง วัดอ่าวน้อย

ลำตัวของพญานาค วัดอ่าวน้อย

ลำตัวของพญานาค วัดอ่าวน้อย

วัดอ่าวน้อย

วัดอ่าวน้อย

วัดอ่าวน้อย

วัดอ่าวน้อย

วัดอ่าวน้อย

วัดอ่าวน้อย

-- ดูเพิ่ม --