ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,728

วัดคลองวาฬ

วัดคลองวาฬ

วัดคลองวาฬ พระอุโบสถวัดคลองวาฬบริเวณรอบ ๆ มีภูเขาล้อมรอบ บรรยากาศดี เป็นพระอุโบสถที่มความสวยงาม และถ้าได้กราบไหว้บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิแล้ว จะทำให้เจริญในโภคทรัพย์ เงินทอง มั่งมีตลอดกาล วัดคลองวาฬอยู่ห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ไปทางทิศใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร ถาวรวัตถุ พระอุโบสถเดิม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น กว้าง 11 เมตร ยาว 22 เมตร หอสวดมนต์ เป็นอาคารไม้ กว้าง 9 เมตร ยาว 14 เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน 12 หลัง นอกจากนี้มี ห้องสมุด หอฉัน ศาลาบำเพ็ญกุศลและฌาปนสถาน


ซุ้มประตูทางเข้าวัด

พระประทานภายในพระอุโบสถ

วัดคลองวาฬ

-- ดูเพิ่ม --