ที่เที่ยว

แก้ไข

อำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

     อำเภอสามร้อยยอด เป็นอำเภอที่อยู่ตอนกลางของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ประมาณ 888 ตารางกิโลเมตร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอปราณบุรี และอำเภอกุยบุรี และได้ถูกตั้งเป็น กิ่งอำเภอสามร้อยยอด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 และสุดท้ายได้ยกระดับเป็น อำเภอสามร้อยยอด ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550

 

คำขวัญอำเภอสามร้อยยอด

สักการะพ่อปู่ งามคูหาคฤหาสน์ อุทยานแห่งชาติล้ำค่า แหล่งพฤษาชุ่มน้ำ หาด เขา ถ้ำ สวยสด สับปะรดหวานฉ่ำ ถิ่นอำไพน้ำใจงาม

 

การแบ่งเขตการปกครอง อำเภอสามร้อยยอด

อำเภอสามร้อยยอด ได้แบ่งการปกครองเป็น 5 ตำบล ได้แก่

  • ตำบลสามร้อยยอด
  • ตำบลศิลาลอย
  • ตำบลไร่เก่า
  • ตำบลธงชัย
  • ตำบลศาลาลัย
  • ตำบลไร่ใหม่

 

สถานที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอสามร้อยยอด

  • ทิศเหนือ ติดกับอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
  • ทิศใต้ ติดกับอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเขตตะนาวศรี ประเทศพม่า
  • ทิศตะวันตก ติดกับเขตตะนาวศรี ประเทศพม่า

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสามร้อยยอด

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --