ที่เที่ยว

แก้ไข

อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     อำเภอกุยบุรี เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยแยกตัวออกมาจาก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งต่อมาได้แยกออกมาเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้รับการจัดตั้งเป็น อำเภอกุยบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2506

โดยอำเภอกุยบุรี ได้แบ่งการปกครองเป็น 6 ตำบล นั่นคือ

  • ตำบลกุยบุรี 
  • ตำบลกุยเหนือ 
  • ตำบลเขาแดง 
  • ตำบลดอนยายหนู 
  • ตำบลสามกระหาย
  • ตำบลหาดขาม

 

สถานที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอกุยบุรี

  • ทิศเหนือ ติดกับอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
  • ทิศใต้ ติดกับ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ทิศตะวันตก ติดกับเขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า)

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอกุยบุรี

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --