ที่เที่ยว

แก้ไข

อำเภอเมืองชลบุรี, ชลบุรี

     อำเภอเมืองชลบุรี เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศไทย มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อ้างอิงโดยตลอด เดิมมีชื่อว่า อำเภอบางปลาสร้อย และเปลี่ยนเป็น อำเภอเมืองชลบุรี ในปี พ.ศ. 2481 

     อำเภอเมืองชลบุรี ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ชลบุรี มีอาณาเขตติดกับ อำเภอศรีราชา อำเภอพานทอง และอำเภอบ้านบึง และยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครอีกด้วย

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองชลบุรี

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --