ที่เที่ยว

แก้ไข

อำเภอพนัสนิคม, ชลบุรี

" พระพนัสบดีคู่บ้าน จักสานคู่เมือง ลือเลื่องบุญกลางบ้าน ตำนานพระรถเมรี ศักดิ์ศรีเมืองสะอาด เก่งกาจการทายโจ๊ก "

     อำเภอพนัสนิคม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรืองในสมัยกว่า 1000 ปี มาแล้ว จากหลักฐานที่น่าเชื่อถือเมืองที่รุ่นเรืองดังกล่าว คือ เมืองพระรถ เดิมอำเภอพนัสนิคม เป็นพื้นที่ครอบคลุมอำเภออื่นๆ ของจังหวัดชลบุรีอีก นั่นคือ บ้านท่าตะกูด หรืออำเภอพานทองในปัจจุบัน , ตำบลคลองพลู , ตำบลบ่อทอง หรืออำเภอบ่อทองในปัจจุบัน และตำบลเกาะจันทร์ หรืออำเภอเกาะจันทร์ ในปัจจุบัน

     อาชีพหลักของประชากรในอำเภอพนัสนิคม คือเกษตรกรรม ทำนาปลูกข้าว และเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ทั้งในรูปแบบของใช้ และของประดับ เป็นสินค้าขึ้นชื่อของอำเภอพนัสนิคม

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอพนัสนิคม

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --