ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,416

ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ หรือวิหารเทพสถิตพระกิตติเฉลิม
 
 วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมมีหลายสิ่งอันเป็นที่สุดแห่งศรัทธาที่กล่าวเช่นนี้เพราะสิ่งต่างๆนั้นมาจากความศรัทธา
 ของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่มีต่อองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อจึงพร้อมใจกันสร้างถวายแด่องค์ท่าน ปรากฎเป็นสิ่ง
 มงคลยิ่งใหญ่ให้ผู้ผ่านเข้ามาสักการะยังปูชนียสถานแห่งนี้ได้ประจักษ์ต่อสายตาประทับไว้ในจิตใจ และนี้คือ
 หลายสิ่งอันเป็นที่สุดในโลกที่เหล่าศิษยานุศิษย์ถวายด้วยแรงศรัทธา

เงื่อนไข :
 
 - ติดต่อ โทร. 038-398381-3, 038-398399, โทรสาร 038-398384
 
 - มีโรงเจ โรงทาน
 
 - ที่จอดรถนอกตัวศาล ริมถนนได้ตลอดทาง
 
 - ช่วงเทศกาลนักท่องเที่ยวเยอะมาก ตลอดทั้งวัน (ช่วงหลังวันตรุษจีน ทุกปี)


บรรยากาศรอบๆ ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ภาพมุมสูง ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ภาพมุมสูง ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ภาพมุมสูง ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ภาพมุมสูง ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ภาพมุมสูง ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ภาพมุมสูง ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ด้านหน้า ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ด้านหน้า ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ด้านหน้า ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ด้านหน้า ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ด้านหน้า ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ด้านหน้า ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ภายในของ ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ภายในของ ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ภายในของ ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ภายในของ ศาลเจ้านาจาชาไท้จื้อ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --