ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,943

อ่างศิลาหรืออ่างหิน

อ่างศิลาหรืออ่างหิน

เป็นหมู่บ้านชาวประมงริมทะเล เดิมเรียกกันว่าอ่างหิน อ่างศิลามีชื่อเสียงมากในการทำอุตสาหกรรมครกหินและการสกัดหินเป็นรูปต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาด ว่ากันว่าหินแกรนิตบริเวณบ้านอ่างศิลามีคุณภาพดี แม้ในวันนี้อ่างศิลาจะไม่มีหินแกรนิตซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับทำครกแล้ว แต่อุตสาหกรรมขนาดย่อมเหล่านี้ก็ยังมีให้เห็นได้ทั่วไปในเขตอ่างศิลา เพราะชาวบ้านสั่งซื้อหินจากแหล่งอื่นมาสกัดขาย

ลานจอดรถ อ่างศิลาหรืออ่างหิน

ลานจอดรถ อ่างศิลาหรืออ่างหิน

รุูปลานจอดรถ อ่างศิลาหรืออ่างหิน

รุูปลานจอดรถ อ่างศิลาหรืออ่างหิน

ภาพมุมสูงอ่างศิลาหรืออ่างหิน

ภาพมุมสูงอ่างศิลาหรืออ่างหิน

ลานจอดรถ อ่างศิลาหรืออ่างหิน

ลานจอดรถ อ่างศิลาหรืออ่างหิน

ภาพมุมสูงอ่างศิลาหรืออ่างหิน

ภาพมุมสูงอ่างศิลาหรืออ่างหิน

ภาพมุมสูงอ่างศิลาหรืออ่างหิน

ภาพมุมสูงอ่างศิลาหรืออ่างหิน

ภาพมุมสูงอ่างศิลาหรืออ่างหิน

ภาพมุมสูงอ่างศิลาหรืออ่างหิน

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --