ที่เที่ยว

แก้ไข

อำเภอบ่อทอง, ชลบุรี

     อำเภอบ่อทอง เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัดชลบุรี โดยอำเภอบ่อท่องได้แยกตัวออกมาจาก อำเภอพนัสนิคมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ที่นี่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง มากที่สุดในจังหวัดชลบุรี ประชากรส่วนใหญ่ในอำเภอจะทำอาชีพเกษตรกรรม

     ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอบ่อทอง เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา และทางใต้เป็นที่ราบสูง มีภูเขาหินปูน และป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีน้ำตกและถ้ำมากมาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอบ่อทอง 

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --