ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต, ชลบุรี

     จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยุ่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางถนนบางนา-ตราด เป็นระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงอย่างยาวนาน และนอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเกษตรกรรม อุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ทั้งมีการทำนา ไร่อ้อย ไร่มันสัมปะหลัง สวนมะพร้าว การประมงทั้งน้ำลึกและน้ำตื้น อีกด้วย

     เดิมจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการค้าขาย จึงเคยเป็นแหล่งที่ตั้งของเมืองท่าที่มีความสำคัญมากตั้งแต่สมัยโบราณกาล แม้แต่ในปัจจุบันเอง ก็ยังเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่มีความสำตัญ รองมาจาก ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง 

 .......................................................view_sunset2.jpg (2993 bytes)

 

 action.gif (910 bytes) การปกครอง

จังหวัดชลบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอหนองใหญ่ อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง อำเภอพานทอง อำเภอบ่อทอง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอเกาะสีชัง และ อำเภอเกาะจันทร์ และนอกจากนี้ จังหวัดชลบุรี ยังมีเมืองที่มีรูปการปกครองพิเศษอีกด้วยนั่นคือ เมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองที่แยกการปกครองจากอำเภอบางละมุง เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยชาวต่างชาติ 

........................................................

action.gif (910 bytes) อาณาเขตที่ติดกับจังหวัดชลบุรี

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่ออ่าวไทย 

........................................................ 

action.gif (910 bytes) ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ ของจังหวัดชลบุรี

อำเภอเมือง - อำเภอบ้านบึง 14 กม.
อำเภอเมือง - อำเภอพานทอง 24 กม.
อำเภอเมือง - อำเภอพนัสนิคม 22 กม.
อำเภอเมือง - อำเภอศรีราชา 24 กม.
อำเภอเมือง - อำเภอเกาะศรีชัง 35 กม.
อำเภอเมือง - อำเภอบางละมุง 45 กม.
อำเภอเมือง - อำเภอหนองใหญ่ 51 กม.
อำเภอเมือง - อำเภอบ่อทอง 56 กม.
อำเภอเมือง - อำเภอสัตหีบ 86 กม.

 

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --