ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,840

วัดใหญ่อินทราราม

วัดใหญ่อินทราราม

เดิมชื่อวัดหลวง ตั้งอยู่บนถนนเจตน์จำนงค์ในตัวเมืองชลบุรี เป็นวัดสำคัญเก่าแก่คู่เมืองชลบุรีสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย

มีภาพเขียนเก่าเรื่องทศชาติชาดก พระเวสสันดรชาดกรูปเทพชุมนุมองค์โตเหมือนในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ที่กรุงเทพฯ ในพระอุโบสถวัดนื้เองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จประทับเมื่อครั้งออกจากพระนครศรีอยุธยาตอนใกล้จะเสียกรุงแก่พม่า

ในปี พ.ศ. 2310 สิ่งที่น่าชมอีกแห่งหนึ่งในวัดก็คือ พลับพลาตรีมุข อันสร้างด้วยไม้เก่าแก่ มีพระพุทธรูปหล่อสำริดทรงเครื่องกษัตริย์งดงามมาก ชาวเมืองชลบุรีเรียกกันว่า หลวงพ่อเฉย ซึ่งนับว่าศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเศษผ้าจีวรที่คลุมองค์หลวงพ่อ นำไปผูกข้อมือเด็กที่เจ็บออดแอดเลี้ยงยากก็จะกลายเป็นเด็กเลี้ยงง่ายอย่างน่าอัศจรรย์


วัดใหญ่อินทราราม

บรรยากาศภายในวัดใหญ่อินทราราม

วัดใหญ่อินทราราม

บริเวณภายในวัดใหญ่อินทราราม

วัดใหญ่อินทราราม

วัดใหญ่อินทราราม

วัดใหญ่อินทราราม

บรรยากาศภายในวัดใหญ่อินทราราม

บรรยากาศภายในวัดใหญ่อินทราราม

พระนอน วัดใหญ่อินทราราม

พระนอน วัดใหญ่อินทราราม

บริเวณภายในวัดใหญ่อินทราราม

บริเวณภายในวัดใหญ่อินทราราม

บริเวณภายในวัดใหญ่อินทราราม

บริเวณภายในวัดใหญ่อินทราราม

พระประทานภายในวัด

พระประทานภายในวัด

ป้ายหน้าวัดใหญ่อินทาราม

ป้ายหน้าวัดใหญ่อินทาราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่อินทราราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่อินทราราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่อินทราราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่อินทราราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่อินทราราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่อินทราราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่อินทราราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่อินทราราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่อินทราราม

ภาพมุมสูง วัดใหญ่อินทราราม

ป้าย วัดใหญ่อินทราราม

ป้าย วัดใหญ่อินทราราม

วัดใหญ่อินทราราม

วัดใหญ่อินทราราม

พระพุทธรูป

พระพุทธรูป

พระพุทธรูปไสยาส

พระพุทธรูปไสยาส

พระพุทธรูป

พระพุทธรูป

วัดใหญ่อินทราราม

วัดใหญ่อินทราราม

วัดใหญ่อินทราราม

วัดใหญ่อินทราราม

วัดใหญ่อินทราราม

วัดใหญ่อินทราราม

วัดใหญ่อินทราราม

วัดใหญ่อินทราราม

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

หลวงพ่อเฉย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

หลวงพ่อเฉย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --