ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,815

ตลาดเก่าอ่างศิลา

ตลาดเก่าอ่างศิลา

ตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี

ปัจจุบัน ดูเงียบเหงา มีร้านค้าอยู่ต้นๆซอยไม่กี่ร้าน แลดูจะไม่มีนักท่องเทียวพลุกพล่านเหมือน 5-6 ปีครั้นประชาสัมพันธ์เปิดตัวตอนแรกๆ ลักษณะตลาดเป็นบ้านไม้เรือนไทยย้อนไป 50-80 ปี มีร้านค้าจำหน่ายอาหารแห้ง ทะเลสด หอยจ้อ ห่อหมก ปลาหมึกตากแห้ง กะปี ขนมทานเล่น เหลือไม่ถึง 20 ร้านค้า

สถานที่ท่องเที่ยวพอจะดูแปลกตา น่าถ่ายรูป เห็นจะมีเพียง "ตึกแดง" พิพิธภัณฑ์ย้อนรอยอดีตของสถานที่แห่งนี้ แสดงภาพถ่ายในอดีตอยู่ชั้น 2 บรรยากาศดีริมทะเล หน้าโชดหิน ฟินไปอีกแบบครับ


อ่างศิลาในปัจจุบัน คนพื้นที่นี้ดั้งเดิมเรียกกันว่า อ่างหิน สมัยรัชกาลที่ 3 ชาวตะวันตกและคนบางกอก มาพักตากอากาศกันมาก ชื่ออ่างหินก็เริ่มเปลี่ยนแปลงให้ดูเป็นสากลมากขึ้น


มีหลักฐานบันทึกถึงชื่อ "อ่างศิลา" ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสจังหวัดชลบุรี ได้ประทับแรมที่อ่างศิลา โดยมีลายพระราชหัตถเลขา ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2419 พรรณนา "อ่างศิลา" ตอนหนึ่งว่า เรียกชื่อว่าอ่างศิลานั้น เพราะมีแผ่นดินสูงเป็นลูกเนิน มีศิลาก้อนใหญ่ๆ เป็นศิลาดาด และเป็นสระยาวรี อยู่ 2 แห่งๆหนึ่งลึก 7 ศอก กว้าง 7 ศอก ยาว 10 วา แห่งหนึ่งลึก 6 ศอก กว้าง 1 วา 2 ศอก ยาว 7 วา เป็นที่ขังน้ำฝน น้ำฝนไม่รั่วซึมไปได้ ท่านเจ้าพระยาทิพากรวงษ์มหาโกษาธิบตี เห็นว่าเป็นประโยชน์กับคนทั้งปวงจึงให้หลวงฤทธิ์ศักดิ์ชลเขตร ปลัดเมืองชลบุรี เป็นนายงานก่อเสริมปากบ่อกั้นน้ำ มิให้น้ำที่โสโครกกลับลงไปในบ่อได้ ราษฎรชาวบ้านและชาวเรือไปมาได้อาศัยใช้น้ำฝนในอ่างศิลานั้น บางปีถ้าฝนตกมาก ถ้าใช้น้ำแต่ลำพังชาวบ้านก็ได้ใช้น้ำทั้งสองแห่งและบ่ออื่นๆ บ้างพอตลอดปีไปได้ บางปีฝนน้อย ราษฎรได้อาศัยใช้แต่เพียง 5 เดือน 6 เดือน ก็พอหมดน้ำในอ่างศิลา แต่น้ำในบ่อแห่งอื่นๆ ที่ราษฎรขุดขังน้ำฝนไว้ใช้นั้น มีอยู่หลายแห่งหลายตำบล ถึงน้ำในอ่างศิลา สองตำบลนี้แห้งไปหมดแล้วราษฎรก็ใช้น้ำบ่อแห่งอื่นๆ ได้จึงได้เรียกว่า บ้านอ่างศิลา มาจนถึงทุกวันนี้

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --