ที่เที่ยว

แก้ไข

เกาะสีชัง, ชลบุรี

"พระจุฑาธุชราชฐาน ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ วันไหลเกาะขาม ลือนามพระพุทธบาท หาดทรายงามล้ำค่า เมืองท่าพาณิชย์"

      อำเภอเกาะสีชัง เป็นเกาะขนาดเล็ก ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกาะหนึ่งของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะตั้งอยู่ทางตะวันออกของอ่าวไทย ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอศรีราชา ประกอบไปด้วยเกาะทั้งหมด 9 เกาะ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาและโขดหิน ประมาณ 80% และมีพื้นที่ราบให้เพาะปลูกได้ประมาณ 500 ไร่

     สำหรับอีก 8 เกาะที่ตั้งอยู่ในอำเภอเกาะสีชัง ได้แก่ เกาะขามใหญ่ , เกาะขามน้อย , เกาะปรง , เกาะร้านดอกไม้ , เกาะสัมปันยื้อ , เกาะยายท้าว , เกาะค้างคาว , เกาะท้ายตาหมื่น และประชากรส่วนใหญ่ บนเกาะสีชัง จะประกอบอาชีพประมง

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสีชัง

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --