ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,070

วัดพุทธิวราราม

วัดพุทธิวราราม

วัดพุทธิวราราม (กะทิงราย) ถ.สุขุมวิท ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี บ้านกะทิงลาย ชาวบ้านเรียกว่า "วัดกะทิงราย" อยู่ริมถนนสุขุมวิทขาเข้าเมืองพัทยา มีเจดีย์สีขาเหลืองเด่นสง่าหน้าพระอุโบสถ


เจดีย์วัดกระทิงราย

เจดีย์วัดกระทิงราย

เจดีย์วัดกระทิงราย

บรรยากาศมุมสูงของวัด

บรรยากาศมุมสูงของวัด

มุมสูง ของวัดพุทธิวราราม (กระทิงราย)

มุมสูง ของวัดพุทธิวราราม (กระทิงราย)

เข้าวัดกราบไหว้พระ

เข้าวัดกราบไหว้พระ

อีกด้านหนึ่งมองไปเห็นวิวทะเล-นาเกลือ

อีกด้านหนึ่งมองไปเห็นวิวทะเล-นาเกลือ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --