ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,043

สะพานชลมารควิถี

สะพานชลมารควิถี

สะพานชลมารควิถี สะพานที่ทอดยาวเลียบชายทะเล มีระยะทาง 5 กิโลเมตร กั้นด้วยชุมชนชาวเล ตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองชลบุรีไปจนถึงตำบลเทศบาลบางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี คือ สะพานมารควิถี 84 พรรษ ทีได้ขอรับพระราชทานเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระเจริญพระชนมพรรษษ 84 พรรษา เมื่อประมาณ 6 ปีผ่านมาปัจจุบันสะพานชลมารควิถี 84 พรรษา ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงเย็นของชาวชลบุรี และที่สำคัญนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาซื้ออาหารทะเลสดของตลาดประมงชุมชนท่าเรือพลี

วิว ชุมชนละแวกใกล้เคียง

วิว ชุมชนละแวกใกล้เคียง

วิว ชุมชนละแวกใกล้เคียง

วิว ชุมชนละแวกใกล้เคียง

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถีภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

ภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถีภาพมุมสูง ด้านบน สะพานชลมารควิถี

บรรยากาศสะพานด้านล่าง

บรรยากาศสะพานด้านล่าง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --