ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,160

ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา

ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา

ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา เป็นท่าเรือประมง-สะพานปลา และยังเป็นตลาดขายส่ง-ปลีก อาหารทะเลสด เช่น ปลา ปู กุ้ง กั้ง หอย ปลาหมึก ฯลฯ

บางร้านมีให้บริการ นึ่ง ลวก ทอด 20-30 ต่อ กก. อาหารที่ขายดี

ปลาทุกชนิด กุ้ง ปูทะเล ปูม้า หอยนางรม หอยแมลงภู่


ภายในตลาดสะพานปลาอ่างศืลา จะมีร้านขายอาหารทะเลสดมากมาย

ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา

ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา

อาหารทะเลสด

ตลาดสะพานปลาอ่างศิลา

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --