ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,337

วัดตาลเจ็ดยอด

วัดตาลเจ็ดยอด

วัดตาลเจ็ดยอด ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ประดิษฐาน รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๑ เมตร สูง ๑๘ เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในขณะนี้แห่งนี้ มีป้ายบอกทางเข้าตลอดทาง ตัววัดตั้งอยู่ท่ามกลางท้องนา เมื่อเข้าไปในซอยจะเห็นองค์หลวงพ่อโต (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี) องค์ขนาดใหญ่ เป็นองค์รูปเหมือน ขนาดหน้าตักกว้าง 11 เมตร สูง 18 เมตร น้ำหนักรวม 50,000 กิโลกรัม หล่อจากโลหะทองเหลืองเป็นชิ้นใหญ่ 16 ชิ้น ตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่า เบื้องหน้าเป็นยอดเขาสามร้อยยอดซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่มีความงดงามมาก

นอกจากองค์หลวงพ่อโตขนาดใหญ่แล้ว ภายในวัดยังมีบ่อน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ จำลองสถานที่คล้ายกับบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วัดอินทรวิหาร มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งจำลองของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่เข้าเยี่ยมชมได้สวดมนต์เจริญภาวนา ภายในบริเวณบ่อน้ำมนต์มีรูปองค์พระพุทธเจ้า 28 พระองค์โดยรอบ

เมื่อได้ผ่านทางอ.สามร้อยยอด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดฮิตอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนมัสการหลวงพ่อโตองค์ใหญ่

นมัสการหลวงพ่อโตองค์ใหญ่

บรรยากาศรอบๆ วิวภูเขา

บรรยากาศรอบๆ วิวภูเขา

นมัสการหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ กราบไหว้

นมัสการหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ กราบไหว้

จุดกราบไหว้

จุดกราบไหว้

สมเด็จโต จุดกราบไหว้

สมเด็จโต จุดกราบไหว้

ไหว้พระขอพร

ไหว้พระขอพร

นมัสการหลวงพ่อโตองค์ใหญ่

นมัสการหลวงพ่อโตองค์ใหญ่

หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ มุมด้านข้าง

หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ มุมด้านข้าง

ช้างสามเศรียร อีกด้านของวัดตาลเจ็ดยอด

ช้างสามเศรียร อีกด้านของวัดตาลเจ็ดยอด

มีจุดกราบไหว้หลายจุดบริเวณรอบๆ

มีจุดกราบไหว้หลายจุดบริเวณรอบๆ

หลวงพ่อโตด้านใน

หลวงพ่อโตด้านใน

-- ดูเพิ่ม --