ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,207

วัดหุบตาโคตร

วัดหุบตาโคตร

วัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ของ หลวงปู่ทวด หลวงปู่โต หลวงพ่อโสธร ประดิษฐานอยู่ ภายในบริเวณรอบๆ ภายในวัดมีพื้นที่จำนวน 11 ไร่ 1 งาน วัดมีทัศนียภาพที่สวยงามจากภูเขาหินปูนของอุทยานสามร้อยยอดที่อยู่ด้านหลัง อีกทั้งอากาศที่เย็นสบายและเงียบสงบ

กรมการศาสนาอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2528 เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ไฟไหม้ศาลาการเปรียญ และกุฏิ 5 ห้อง ทางวัดและผู้มีจิตศรัทธาจึงได้ร่วมกันสร้างกุฏิ และหอสวดมนต์ขึ้นมาแทน พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2538 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสคือ พระอธิการกิติศักดิ์ สุทธจิตโต


ระฒังวัด

พระพุทธรูปกับวิวด้านหลัง

วัดหุบตาโครต

วัดหุบตาโครต

พระอุโบสถ

ราหูอมจันทร์

เจ้าแม่กวนอิม

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --