ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,244

วัดเขาแดง

วัดเขาแดง

วัดเขาแดง ตั้งอยู่ในสถานที่ ที่เต็มไปด้วยเทือกเขาด้านหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นคลองไหลผ่าน เป็นวัดที่มีทำเลดีมาก ที่นึงเลยทีเดียว มองออกไปไกลๆจะเห็นทะเล  วัดเขาแดงจึงเป็นวัดที่มีทำเลดีมากๆ ประกอบกับสถาปัตยกรรมของเสานาสนะต่างๆ ที่สร้างไว้อย่างสวยงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

วัดเขาแดงที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ

วัดเขาแดงที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ

วัดเขาแดง ด้านหลังเป็นภูเขาปูน

วัดเขาแดง ด้านหลังเป็นภูเขาปูน

วัดเขาแดง วิวต้นมะพร้าว

วัดเขาแดง วิวต้นมะพร้าว

วัดเขาแดง พระอุโบสถ ด้านข้าง

วัดเขาแดง พระอุโบสถ ด้านข้าง

-- ดูเพิ่ม --