ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 914

ถ้ำไทร

ถ้ำไทร

เป็นถ้ำขนาดไม่ใหญ่มาก เป็นถ้ำคูหาเดียว แบ่งเป็นสามระดับแต่ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก การเดินทางเที่ยวชมต้องมีผู้นำทาง และใช้ตะเกียงหรือไฟฉาย เส้นทางค่อนข้างชันกว่าทางขึ้นถ้ำพระยานคร
 ****ถ้ำทั้งสองนี้ไม่มีแสงสว่าง เพื่อความปลอดภัยควรเตรียมไฟ)ายและติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯนำชม
 

ทางเดินไปขึ้น ถ้ำไทร

ทางเดินไปขึ้น ถ้ำไทร

ป้ายประวัติความเป็นมาและรุปถ่ายภายในถ้ำไทร

ป้ายประวัติความเป็นมาและรุปถ่ายภายในถ้ำไทร

เดินทางไม่รำบากมาก และไม่อันตรายมาก

เดินทางไม่รำบากมาก และไม่อันตรายมาก

ถ้ำไทร เดินขึ้นไปจะเห็นวิว

ถ้ำไทร เดินขึ้นไปจะเห็นวิว

เดินอีกนิดเดียวก็จะเห็นปากทางเข้าถ้ำ

เดินอีกนิดเดียวก็จะเห็นปากทางเข้าถ้ำ

ถึงแล้วปากทางเข้าถ้ำไทร

ถึงแล้วปากทางเข้าถ้ำไทร

ถ้ำไทร ประวัติความเป็นมา

ถ้ำไทร ประวัติความเป็นมา

ปากถ้ำแสงลงมาอย่างสวย

ปากถ้ำแสงลงมาอย่างสวย

ภายในไม่อันตรายมากไม่ต้องกลัว

ภายในไม่อันตรายมากไม่ต้องกลัว

หินงอกหินย้อย ภายใน

หินงอกหินย้อย ภายใน

ถ้ำไทร หินงอกหินย้อย สวยๆ

ถ้ำไทร หินงอกหินย้อย สวยๆ

หินงอกหินย้อยภายในถ้ำไทร

หินงอกหินย้อยภายในถ้ำไทร

ค่าธรรมเนียม

ติดต่อ-สอบถามข้อมูล-สำรองที่พัก ที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด โทร. 0-3261-9078

-- ดูเพิ่ม --