ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,071

จุดชมวิวเขาแดง

จุดชมวิวเขาแดง

อยู่บนเขาแดงไม่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ มากนัก ต้องเดินเท้าระยะทางประมาณ 500 เมตร เป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ได้โดยรอบอุทยาน ภาพลำคลองเขาแดงที่ไหลคดเคี้ยวไปตามโตรกผามีเส้นขอบฟ้า แบ่งพื้นน้ำและฟ้าออกจากกัน จะงดงามมากในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตรู่ สำหรับคลองเขาแดงเหมาะต่อการล่องเรือชมทิวทัศน์และสัตว์ในระบบนิวเศป่าชายเลน

จุดชมวิวเขาแดง

จุดชมวิวเขาแดง

จุดชมวิวเขาแดง

จุดชมวิวเขาแดง

จุดชมวิวเขาแดง มองเห็นวิวด้านล่าง

จุดชมวิวเขาแดง มองเห็นวิวด้านล่าง

จุดชมวิวเขาแดง

จุดชมวิวเขาแดง

จุดชมวิวเขาแดง

จุดชมวิวเขาแดง

 จุดชมวิวเขาแดง มองเห็นทะเล

จุดชมวิวเขาแดง มองเห็นทะเล

 จุดชมวิวเขาแดง มองเห็นทะเล

จุดชมวิวเขาแดง มองเห็นทะเล

 จุดชมวิวเขาแดง มองเห็นทะเล

จุดชมวิวเขาแดง มองเห็นทะเล

บรรยากาศนั่งชมวิวสวยๆ

บรรยากาศนั่งชมวิวสวยๆ

บรรยากาศกำลังดีไม่ร้อนมากจนเกินไป

บรรยากาศกำลังดีไม่ร้อนมากจนเกินไป

มุมที่น่าค้นหาอีกมุมหนึ่ง

มุมที่น่าค้นหาอีกมุมหนึ่ง

มองออกไปเห็นแต่ภูเขา

มองออกไปเห็นแต่ภูเขา

 จุดชมวิวเขาแดง

จุดชมวิวเขาแดง

 จุดชมวิวเขาแดง

จุดชมวิวเขาแดง

ทางเดิน  จุดชมวิวเขาแดง

ทางเดิน จุดชมวิวเขาแดง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --