ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 873

ถ้ำแก้ว

ถ้ำแก้ว

อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ห่างจากบ้านบางปูประมาณ 2 ก.ม. ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย ที่ใสเป็นประกายคลายแก้ว สวยงามมากยามกระทบแสงไฟ


ป้ายทางเข้า

ปากทางเข้าถ้ำ

เดินลงถ้ำด้วยความระมัดระวัง

หินงอกหินย้อยภายใน

ไว้พบกันใหม่ ถ้ำแก้ว

-- ดูเพิ่ม --