ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,200

สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่ สถานที่จำหน่ายตั๋วเป็นอาคารชั้นเดียว ด้านข้างเป็นที่นั่งรอรถไฟ  บริเวณโดยรอบมีร้านขายของ และห้องน้ำ

ป้ายสถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

ป้ายสถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

จุดจอดจุดรอรถ สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

จุดจอดจุดรอรถ สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

มุม ถ่ายรูปที่ สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

มุม ถ่ายรูปที่ สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

จุดบริการขายของ สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

จุดบริการขายของ สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

รางสถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

รางสถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

แวะถ่ายรูป สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

แวะถ่ายรูป สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

-- ดูเพิ่ม --