ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,844

สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่ สถานที่จำหน่ายตั๋วเป็นอาคารชั้นเดียว ด้านข้างเป็นที่นั่งรอรถไฟ  บริเวณโดยรอบมีร้านขายของ และห้องน้ำ

ป้ายสถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

ป้ายสถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

จุดจอดจุดรอรถ สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

จุดจอดจุดรอรถ สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

มุม ถ่ายรูปที่ สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

มุม ถ่ายรูปที่ สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

จุดบริการขายของ สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

จุดบริการขายของ สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

รางสถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

รางสถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

แวะถ่ายรูป สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

แวะถ่ายรูป สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --