ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 977

เกาะลำหล้า

ตั้งอยู่อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคิรีขันธ์ เป็นหินที่มีลักษณะ ขนาดไม่ใหญ่มาก บริเวณรอบ ๆ มีปะการังให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงาม

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --