ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,033

อ่าวหัวพิน

อ่าวหัวพิน

อ่าวหัวพิน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ่าวบ่อทองหลาง หรือด้านหลังวัดบ่อทองหลาง ลักษณะอ่าวเป็นรูปโค้ง คล้ายๆพระจัทร์เสี้ยว เสน่ห์ของอ่าวหัวพินอยู่ที่ เมื่อน้ำลดจะกลายเป็นหาดทรายยาวประมาณ 200 เมตร เชื่อมชายหาดกับเกาะ ทำให้สามารถเดินถึงกันได้โดยรอบ เป็นจุดถ่ายรูปที่มีวิวสวยมากอีกที่หนึ่ง

อ่าวหัวพิน ชายหาดสวยๆ

อ่าวหัวพิน ชายหาดสวยๆ

จุดจอดเรือชาวประมง อ่าวหัวพิน

จุดจอดเรือชาวประมง อ่าวหัวพิน

วิวทะเล อ่าวหัวพิน

วิวทะเล อ่าวหัวพิน

วิวเกาะด้านหน้า อ่าวหัวพิน

วิวเกาะด้านหน้า อ่าวหัวพิน

จุดนี้มีหิน ไม่ควรเดินไป

จุดนี้มีหิน ไม่ควรเดินไป

หิน เยอะอันตรายควรระมัดระวัง

หิน เยอะอันตรายควรระมัดระวัง

อ่าวหัวพิน มีแอ่งน้ำ

อ่าวหัวพิน มีแอ่งน้ำ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --