ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,881

อ่าวบ่อทองหลาง

อ่าวบ่อทองหลาง

อยู่ห่างจากอ่าวแม่รำพึงตามถนนเลียบชายหาดประมาณ 4 กม. มีชายหาดโค้งเป็นรูปวงกลมอยู่ริมเชิงเขา หาดทรายขาว สะอาด น้ำทะเลใส สามารถลงเล่นน้ำได้ ริมชายหาดมีร้านขายอาหาร และเครื่องดื่มบริการ

อ่าวบ่อทองหลาง หน้าชายหาด

อ่าวบ่อทองหลาง หน้าชายหาด

อ่าวบ่อทองหลาง ด้านหน้า วิวสวยๆ

อ่าวบ่อทองหลาง ด้านหน้า วิวสวยๆ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --