ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,778

เขาธงชัย

เขาธงชัย

  เขาธงชัย มีสถานที่ให้ได้ท่องเที่ยว 3 ส่วน
 - พระพุทธกิติสิริชัย (หลวงพ่อใหญ่)
 - พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ (พระมหาเจดีย์ 9 ยอด)
 - พระตำหนักกรมหลวงชุมพรฯ

พระพุทธกิติสิริชัย หรือ หลวงพ่อใหญ่ ชาวบ้านสร้างเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา พระพุทธกิติสิริชัย รูปทรงแบบคันทาราช (ปางตรัสรู้) ขนาดใหญ่ ลักษณะนั่งขัดสมาธิบนดอกบัวบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่ด้านทิศตะวันออกอยู่บนยอดเขาธงชัย เป็นที่สักการะกราบไหว้ของประชาชนทั่วไป และยังเป็นจุดชมวิวที่สำคัญของชายหาดบ้านกรูด ความสยงามของอ่าวและทิวมะพร้าวสุดสายตา เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก บนเขาธงชัยยังเป็นที่ตั้งของ ตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อันเป็นที่เคารพสักการะยิ่งของชาวเรือ จะเห็นตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์สวยเด่นเป็นสง่าบนยอดเขาธงชัย เชื่อกันว่ากรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เคยเสด็จมาประทับ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อพักทอดสมอเรือรบ จึงสร้างสมอเรือจำลองไว้ที่พระตำหนักซึ่งหันหน้าออกทะเล บริเวณรอบๆ มีสวนไม้ดอกไม้ประดับ และสำนักสงฆ์ นอกจากนี้บนเขาธงชัยยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ หรือ พระมหาเจดีย์เก้ายอด พระปรางค์จัตุรมุขสูงสามชั้น ชาวบ้านกรูดร่วมใจสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี

การเดินทาง
- รถยนต์ จากทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณกิโลเมตรที่ 382 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเพชรเกษม-บ้านกรูด ข้ามทางรถไฟไปประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงถนนเลียบหาดบ้านกรูด
- รถไฟ ลงรถที่สถานีรถไฟบ้านกรูด แล้วใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง
- รถโดยสารประจำทาง นั่งรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ-บางสะพานน้อย ลงรถที่ปากทางเข้าบ้านกรูด แล้วต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือรถสองแถวเข้าไป นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ตลอดฤดูกาล 08.00-17.00 น.

วิวด้านบน เขาธงชัย

วิวด้านบน เขาธงชัย

หลวงปู่ บนเขา

หลวงปู่ บนเขา

เขาธงชัย จุดกราบไหว้

เขาธงชัย จุดกราบไหว้

เขาธงชัย วิวสวยๆ

เขาธงชัย วิวสวยๆ

เขาธงชัย ด้านหน้า

เขาธงชัย ด้านหน้า

เขาธงชัย ด้านหน้าวัด

เขาธงชัย ด้านหน้าวัด

ภายในด้านใน เขาธงชัย

ภายในด้านใน เขาธงชัย

เขาธงชัย จุดกราบไหว้

เขาธงชัย จุดกราบไหว้

วิวภายใน เขาธงชัย

วิวภายใน เขาธงชัย

เขาธงชัย ประวัติความเป็นมา

เขาธงชัย ประวัติความเป็นมา

เขาธงชัย ตรงบันไดทางขึ้น

เขาธงชัย ตรงบันไดทางขึ้น

จุดบูชา เขาธงชัย

จุดบูชา เขาธงชัย

เขาธงชัย ด้านหน้ามีพระพุทธรูป

เขาธงชัย ด้านหน้ามีพระพุทธรูป

-- ดูเพิ่ม --