ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,057

น้ำตกไทรคู่

น้ำตกไทรคู่ ตั้งอยู่กลางป่า ที่ริมธารมีลานให้นั่งพักชม สามารถลงเล่นน้ำได้ ทางเข้าน้ำตกบางช่วงต้องข้ามคลอง ช่วงฤดูฝนนั้นเดินทางด้วยรถยนตร์ค่อนข้างลำบาก สิ่งที่น่าสนใจ น้ำตกไทรคู่จะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ สายน้ำไหลตกจากหน้าผาสูงประมาณ 10 เมตร มีแอ่งน้ำให้เล่น ต้นกำเนิดจากห้วยยางขวางในป่าทึบบนเขากระทะครอบบนแนวเทือกเขาตะนาวศรี น้ำไทรคู่อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ากรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --