ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,881

ถนนคนเดินปราณบุรี

ถนนคนเดินปราณบุรี

ตลาดนัดกลางคืน ตั้งอยู่บริเวณตลาดเก่าปราณบุรี อดีตบริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชนการค้าขายที่มีความรุ่งเรืองมาก ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตลาดนัดถนนคนเดินใกล้กับสถานีรถไฟปราณบุรี ขึ้นมาทุกๆวันเสาร์ มีบ้านไม้ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และขนม บ้านเรือนเก่าแก่ให้เดินเล่นชมวิว ถ่ายรูปแบบชิคๆ มีจำนวนมากมายตลอดทางเดิน รวมถึงชมการแสดงชาชักไฟ ร่วมร้องเพลงร่วมสมัยที่หน้าพิพิธภัณฑ์บ้านครู พิพิธภัณฑ์ชุมชนของ อ.วิลาศ แตงเกตุ
ตลาดนัดกลางคืน ถนนคนเดินเมืองเก่าปราณบุรี มีเฉพาะวันเสาร์


ถังต้อนรับถนนคนเดินปราณบุรี

บรรยากาศถนนคนเดินปราณบุรี

ร้านขายของ

ขนมสมัยก่อนเด็กๆ

ร้านขายข้าวขาหมู

-- ดูเพิ่ม --