ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,293

วนอุทยานปราณบุรี

วนอุทยานปราณบุรี

ตั้งอยู่ห่างจากหัวหิน 15 ก.ม. ทางใต้ อยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างหัวหิน-ปราณบุรี ใช้เส้นทางเข้าด้านเขาเต่าได้ ภายในมีเส้นทางสะพานไม้พร้อมป้ายสื่อความหมายเพื่อให้ความรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลน มีเนื้อที่ 1,984 ไร่ กรมป่าไม้จัดตั้งเป็นอุทยานเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2525
 
 ทิศเหนือ : จดเขาเต่า
 ทิศใต้ : จดโรงเรียนและหมู่บ้านตำบลปากน้ำปราณบุรี
 ทิศตะวันออก : จดทะเล (อ่าวไทย)
 ทิศตะวันตก : จดภูเขาและที่ดินของราษฎร


ทางเข้าวนอุทยานปราณบุรี

เดินสะพานชิวๆ

จุดถ่ายรูปสวยๆ

ปูดำในป่าชายเลน

 

-- ดูเพิ่ม --