ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 21,180

เขากะโหลก

เขากะโหลก

เขากะโหลกเป็นภูเขาลักษณะภายนอกคล้ายกระโหลก มียอดเขาสูงเพียง 25 ม. เนื่องจากความชันและสลับซับซ้อนของภูเขาลูกนี้ทำให้ หาดทรายมีองค์ประกอบของเชิงเขาเป็นที่สวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เขาทางด้านเหนือเป็นช่องทะลุขนาดใหญ่ ที่หากมองจากทะเลจะเห็นเขาเป็นหัวกะโหลกขนาดใหญ่ โดยมีช่องทะลุเป็นเบ้าตากลวงโบ๋ อันเป็นที่มาของชื่อเขากะโหลก

วนอุทยานท้าวโกษา (เขากะโหลก) ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของนักท่องเที่ยว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การลงเล่นน้ำ เพราะมีชายหาดที่ สวยงาม และบริเวณรอบๆ มีร้านอาหารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว  และแนวทอดยาวชายทะเลหาดนเรศวร  มีชายหาดที่มีความสวยงาม หาดทรายขาว มีชายทะเล  ยาว  10.5  กม. หาดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินเล่นและชมความงามของธรรมชาติ  ศาลเจ้าแม่ทับทิมทองตั้งอยู่บนเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบปากน้ำปราณและแม่น้ำปราณบุรี

 

ป้าย วนอุทยานท้าวโกษา

ป้าย วนอุทยานท้าวโกษา

บรรยากาศหน้าชายหาดของเขากะโหลก

บรรยากาศหน้าชายหาดของเขากะโหลก

ปากถ้้ำมองเห็น ท้องฟ้า

ปากถ้้ำมองเห็น ท้องฟ้า

จุดตั้งศาลเจ้า

จุดตั้งศาลเจ้า

วิวปากถ้ำเขากะโหลกสัญลักษณ์

วิวปากถ้ำเขากะโหลกสัญลักษณ์

วิวมุมสูง ด้านบนของเขากะโหลก

วิวมุมสูง ด้านบนของเขากะโหลก

วิวนี้ไม่ควรพลาดของ เขากะโหลก

วิวนี้ไม่ควรพลาดของ เขากะโหลก

อีกด้านหนึ่งของของเขากะโหลก

อีกด้านหนึ่งของของเขากะโหลก

มุมด้านข้างของเขากะโหลก

มุมด้านข้างของเขากะโหลก

บรรยากาศหน้าชายหาดที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว

บรรยากาศหน้าชายหาดที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว

น้ำทะเลกับแสงแดดคู่กัน

น้ำทะเลกับแสงแดดคู่กัน

วิวด้านหน้าของเขากะโหลก

วิวด้านหน้าของเขากะโหลก

อุโมงค์เขากะโหลก

อุโมงค์เขากะโหลก

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าใช้จ่าย

-- ดูเพิ่ม --