ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,316

อ่างเก็บน้ำปราณบุรี

อ่างเก็บน้ำปราณบุรี

ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองตาแต้ม กม.ที่ 253 ห่างจากจุดปากทางเข้าถนนเพชรเกษม ประมาณ 17 กม.  และห่างจากที่ว่าการอำเภอปราณบุรี ประมาณ 20 กม. อ่างเก็บน้ำปราณบุรีนี้เกิดจากเขื่อนดินสร้างปิดกั้นแม่น้ำปราณบุรี สันเขื่อนยาว 1,500 เมตร กว้าง 8 เมตร สูง 42 เมตร ภูมิประเทศเป็นหุบเขา มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ลำน้ำทอดยาวไปในพื้นที่เพาะปลูกของอำเภอปราณบุรี อำเภอกุยบุรี และอำเภอเมือง เป็นระยะทางประมาณ 65 กม.


จุดชมเขื่อน

ถนนเรียบเขื่อนยาวเป็นกิโล

บรรยากาศดีมาก

-- ดูเพิ่ม --