ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,768

พระพุทธมิ่งเมือง

พระพุทธมิ่งเมือง

เป็นพระรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยไม้ประดู่ ลักษณะเป็นศิลปะของชาวลาว สร้างในราว พ.ศ. 2371 เป็นการสร้างขึ้นของชาวลาวอพยพที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแถบนี้

เดิมประดิษฐานอยู่ในวัดร้าง "วัดผ้าขาวใหญ่" ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นก่อนเป็นวัดแรกในเขตตำบลพนัสนิคม ต่อมาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ปรับปรุงสถานที่และบริเวณวัดร้างนั้น พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างวิหารเป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธาน ณ ที่ตั้งอุโบสถเดิม ปัจจุบันอยู่ใกล้กับศาลาประชาคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม

 

ข่าวเพิ่มเติม

ได้ยินว่าทางอำเภอกำลังมีแผนที่จะย้ายหอพระไปไว้ในกลางสระน้ำ ซื่งอยู่ในบริเวณใกล้ๆกัน

 

 

 

วิหารพระพุทธมิ่งเมือง

วิหารพระพุทธมิ่งเมือง

จุดกราบไหว้ขอพรบูชา พระพุทธมิ่งเมือง

จุดกราบไหว้ขอพรบูชา พระพุทธมิ่งเมือง

พระพุทธมิ่งเมือง จากไม้ประดู่

พระพุทธมิ่งเมือง จากไม้ประดู่

พระพุทธมิ่งเมือง-ปางมารวิชัย

พระพุทธมิ่งเมือง-ปางมารวิชัย

พระพุทธมิ่งเมือง

พระพุทธมิ่งเมือง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --