ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 6,199

วัดโบสถ์ พนัสนิคม

วัดโบสถ์ พนัสนิคม

ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายพนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา ตำบลวัดโบสถ์ โดยเดินทางจาก สี่แยกพนัสนิคมไปตามถนนสุขประยูร ประมาณ 6 กม. จะเห็นทางเข้าวัดอยู่ซ้ายมือ วัดโบสถ์เป็นวัดเก่าแก่ภายในมีสระน้ำโบราณปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว

จุดเด่น

  • พระอุโบสถหลังเก่า สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช เคยถูกพม่าเผาปล้นเอาทองตรงฐานหินหน้าพระอุโบสถ, พระอุโบสถหลังนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก(หาพบได้ยาก)
  • หลวงพ่อโต เก่าแก่พร้อมๆกับพระอุโบสถ ปัจจุบันเจ้าอาวาสได้อัญเชิงไปประดิษฐานที่อุโบสถหลังใหม่(ใหญ่กว่าเดิม) เพราะการทำกิจสงฆ์ต่างๆจะได้สะดวกกว่าหลังเดิมที่คับแคบ
  • ภาพจิตรกรรมบนผนังศาลาไม้เก่า อายุร้อยกว่าปี
  • ธรรมาสน์มีเสาเป็นศิลปะแบบจีน อายุร้อยกว่าปี ปัจจุบันยังใช้งานอยู่
  • ประเพณีท้องถิ่น "ตักบาตรขนมครก" จัดกันภายในวัด
  • สระน้ำโบราณ (ปัจจุบันถูกถมที่ทับไม่เหลือร่องรอยแล้ว)
โบสถ์หลังเก่า

โบสถ์หลังเก่า

โบสถ์หลังเก่า

โบสถ์หลังเก่า

โบสถ์และเจดีย์เก่า

โบสถ์และเจดีย์เก่า

พระประธานในโบสถ์หลังเก่า (องค์จำลอง)

พระประธานในโบสถ์หลังเก่า (องค์จำลอง)

ป้ายเก่าแก่ บริจากทุนทรัพย์สร้างศาลาหลังนี้ โดยแม่เขยีว

ป้ายเก่าแก่ บริจากทุนทรัพย์สร้างศาลาหลังนี้ โดยแม่เขยีว

ภาพเขียนเก่าแก่ กว่า 100 ปี

ภาพเขียนเก่าแก่ กว่า 100 ปี

ภาพเขียนตามไม้ใต้เพดานแบบเก่า อายุกว่า 100 ปี

ภาพเขียนตามไม้ใต้เพดานแบบเก่า อายุกว่า 100 ปี

ธรรมาสน์ มีเสาแบบจีน

ธรรมาสน์ มีเสาแบบจีน

เสมา ในโบสถ์หลังใหม่

เสมา ในโบสถ์หลังใหม่

พระประทานในโบสถ์หลังใหญ่ (องค์เดิม)

พระประทานในโบสถ์หลังใหญ่ (องค์เดิม)

ศาลาไม้ อายุนับร้อยปี

ศาลาไม้ อายุนับร้อยปี

พระพุทธรูปบูชาในวิหารเล็ก กลางวัด

พระพุทธรูปบูชาในวิหารเล็ก กลางวัด

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --