ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,651

วัดชุมแสงศรีวนาราม

วัดชุมแสงศรีวนาราม

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหมอนนาง อยู่ห่างจากตลาดพนัสนิคม ผ่านตลาดทุ่งเหียง ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3284 ประมาณ 13 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายตามทางลูกรังไปอีก 2 กม. เดิมวัดนี้มีชื่อว่า "วัดใหม่ยางงาม"

จุดเด่นของวัดนี้ คือ

  • ศาลาการเปรียญ ที่ใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์ และพิธีทางศาสนา ที่ก่อสร้างโดยใช้ดินเผามาประยุกต์เป็นรูปทรงทันสมัย ชื่อ "อาคารมาบุญครอง" และโบสถ์ที่มีภาพเขียนปริศนาธรรมที่น่าสนใจมาก
  • อาคารเรือนแถวทรงไทยประยุกต์

 

อาคามาบุญครอง

อาคามาบุญครอง

ดินเผามาประยุกต์เป็นรูปทรงทันสมัย

ดินเผามาประยุกต์เป็นรูปทรงทันสมัย

ป้ายชื่อ ศาลามาบุญครอง

ป้ายชื่อ ศาลามาบุญครอง

วัดชุมแสงศรีวนาราม

วัดชุมแสงศรีวนาราม

วัดชุมแสงศรีวนาราม

วัดชุมแสงศรีวนาราม

พระพุทธรูปปางต่างๆ

พระพุทธรูปปางต่างๆ

วัดชุมแสงศรีวนาราม

วัดชุมแสงศรีวนาราม

อาคารเรือนแถวทรงไทยประยุกต์

อาคารเรือนแถวทรงไทยประยุกต์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --