ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,713

หลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน

หลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน

พระติ้ว เป็นพระพุทธรูปบูชาปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้แต้ว (ชาวลาวเรียกไม้ติ้ว)

ประวัติ

บันทึกไว้ว่า สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2360 ก่อนที่ชาวลาวอาสาปากน้ำ จะเดินทางมาตั้ง "เมืองพนัสนิคม" ในปี พ.ศ.2371 เมื่อชาวลาวอพยพมาตั้งถิ่นฐานใน "หมู่บ้านแดนป่า เมืองพระรถ" ก็นำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านประจำเมืององค์นมาด้วย ก็คือ เจ้าอาวาสวัดหัวถนน องค์แรก นั่นเอง

ในสมัยที่พระรถเสนได้ปกครองเมืองพระรถ มักจะไปชนไก่ที่ สระสี่เหลี่ยม เป็นประจำ ในสมัยนั้นไม่มีถนน การเดินทางมีความลำบากมาก พระรถเสน จึงสร้างถนนไปถึงสระสี่เหลี่ยม ณ จุดเริ่มสร้างถนนชาวบ้านจึงเรียกว่า ศีรษะถนน 
ต่อมาก็เปลี่ยนเป็น ชื่อ"หัวถนน" มาจนทุกวันนี้

โบสถ์ วัดหัวถนน

โบสถ์ วัดหัวถนน

หลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน

หลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน

หลวงพ่อติ้ว (องค์ที่ห่มผ้าเหลือง)

หลวงพ่อติ้ว (องค์ที่ห่มผ้าเหลือง)

หมู่พระบูชาในพระอุโบสถ

หมู่พระบูชาในพระอุโบสถ

พระอุโบสถ มีทางขึ้น 2 ด้าน

พระอุโบสถ มีทางขึ้น 2 ด้าน

การเดินทาง

ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กม. ตามเส้นทาง พนัสนิคม-สระสี่เหลี่ยม สู่ตำบลหัวถนน เป็นที่ตั้งของวัดหัวถนน

ฤดูกาลท่องเที่ยว

 ช่วงสงกรานต์ วันที่ 19 เมษายน ของทุกปีจะมีการแห่องค์หลวงพ่อติ้ว ไปรอบหมู่บ้าน โดยเชื่อว่าจะช่วยดลบันดาลให้ประสบกับสิ่งที่หวังทุก ๆ ประการ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --