ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,893

วัดหลวงพรหมาวาส

วัดหลวงพรหมาวาส

ตั้งอยู่ทีตำบลวัดหลวง ริมถนนสายพนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา ด้านขวาทางเส้นทางเดียวกับวัดโบสถ์ วัดนี้เคยเป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

ปัจจุบันเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของอำเภอพนัสนิคม ภายในวัดมีบริเวณกว้างขวางและร่มรื่นนอกจากนี้ยังมีค้างคาวแม่ไก่จำนวนมากหลายหมื่นตัวเกาะอยู่ตามต้นไม้เต็มไปหมด

วัดหลวงพรหมวาส

วัดหลวงพรหมวาส

แกงค์ค้างคาวแม่ไก่

แกงค์ค้างคาวแม่ไก่

แกงค์ค้างคาวแม่ไก่

แกงค์ค้างคาวแม่ไก่

ค้างคาวแม่ไก่

ค้างคาวแม่ไก่

ถิ่นฐาน

ถิ่นฐาน

อาหาร

อาหาร

ลักษณะ

ลักษณะ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --