ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,047

น้ำตกคีรีล้อม

น้ำตกคีรีล้อม ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมสักดิ์ มีต้นน้ำที่มาจากป่าทึบบนยอดเขาเตยใหญ่ในเทือกเขาตะนาวศรี มีน้ำไหลตลอดปี สายน้ำไหลลดหลั่นมาหลายชั้นอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศโดยรอบ เป็นป่าทึบที่สวยงามและสมบูรณ์ รอบเขาคีรีล้อม ยังมีน้ำตกสวยกลางป่าทึบ นอกจากนี้ยังมีน้ำตกเขาอีกเอี้ยง น้ำตกพนาสวรรค์  เป็นต้น

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --