ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 9,027

เขาโพธิ์

เขาโพธิ์

เขาโพธ์ จุดรอยต่อ ประตูสู่ภาคใต้ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ และ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ณ ที่แห่งนี้ เป็น จุดพักรถ ที่เหมาะสมเพราะเดินทางยาวมาตลอด จ.ประจวบฯ ก่อนจะไปต่อ ภาคใต้อีกไกลนัก มีศูนย์บริการทางหลวง และวัดบนยอดเขาโพธิ์

วัดเขาโพธิ์ทอง ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดเขาโพธิ์ทอง และเจ้าคณะตำบลบางสะพาน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย จนมีอายุครบ ๘๐ ปี บริบูรณ์ และไม่ทุพพลภาพหรือพิการ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางสะพาน

 
บรรยากาศ ภาพมุมสูงมองเห็นวิว

บรรยากาศ ภาพมุมสูงมองเห็นวิว

บรรยากาศ ภาพมุมสูงมองเห็นวิว

บรรยากาศ ภาพมุมสูงมองเห็นวิว

บรรยากาศ ภาพมุมสูงมองเห็นวิว

บรรยากาศ ภาพมุมสูงมองเห็นวิว

ค่าธรรมเนียม

 ไม่มี

 
ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --