เข้าวัดกราบไหว้พระ
เจดีย์วัดกระทิงราย บรรยากาศมุมสูงของวัด มุมสูง ของวัดพุทธิวราราม (กระทิงราย) เข้าวัดกราบไหว้พระ อีกด้านหนึ่งมองไปเห็นวิวทะเล-นาเกลือ

เข้าวัดกราบไหว้พระ

ที่เที่ยวแนะนำ