มุมสูง ของวัดพุทธิวราราม (กระทิงราย)
เจดีย์วัดกระทิงราย บรรยากาศมุมสูงของวัด มุมสูง ของวัดพุทธิวราราม (กระทิงราย) เข้าวัดกราบไหว้พระ อีกด้านหนึ่งมองไปเห็นวิวทะเล-นาเกลือ

มุมสูง ของวัดพุทธิวราราม (กระทิงราย)

ที่เที่ยวแนะนำ