อีกด้านหนึ่งมองไปเห็นวิวทะเล-นาเกลือ
เจดีย์วัดกระทิงราย บรรยากาศมุมสูงของวัด มุมสูง ของวัดพุทธิวราราม (กระทิงราย) เข้าวัดกราบไหว้พระ อีกด้านหนึ่งมองไปเห็นวิวทะเล-นาเกลือ

อีกด้านหนึ่งมองไปเห็นวิวทะเล-นาเกลือ

ที่เที่ยวแนะนำ